Xe tập lái không có giáo viên bảo trợ tay lái thì bị xử phạt như thế nào? Xe tập lái không có giáo viên bảo trợ tay lái thì sẽ bị xử phạt cả giáo viên dạy lẫn cơ sở đào tạo lái xe.
xe-tap-lai-khong-co-giao-vien-bao-tro-tay-lai

Xe tập lái không có giáo viên bảo trợ tay lái thì bị xử phạt như thế nào? 

Xe tập lái không có giáo viên bảo trợ tay lái thì bị xử phạt như thế nào?

Luật Giao thông đường bộ quy định người tập lái xe ô tô khi tham gia giao thông phải thực hành trên xe tập lái và có giáo viên bảo trợ tay lái. Trong trường hợp người tập lái xe ô tô khi tham gia giao thông mà không có giáo viên bảo trợ tay lái ngồi bên cạnh thì đây là một trong các hành vi vi phạm quy định về đào tạo, sát hạch lái xe, theo duongbo.vn.

Trong trường hợp người tập lái xe ô tô khi tham gia giao thông mà không có giáo viên bảo trợ tay lái ngồi bên cạnh thì đây là một trong các hành vi vi phạm quy định về đào tạo, sát hạch lái xe quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt:

 Thứ nhất, xử phạt đối với giáo viên dạy lái xe vi phạm:

Căn cứ điểm c, Khoản 1 Điều 37 Nghị định 46/2016/NĐ-CP : Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với giáo viên dạy lái xe khi không ngồi bên cạnh để bảo trợ tay lái cho học viên thực hành lái xe ( kể cả trong sân tập lái và ngoài đường giao thông công cộng)

Thứ hai, xử phạt đối với cơ sở đào tạo lái xe vi phạm:

Căn cứ điểm a, Khoản 3 Điều 37 Nghị định 46/2016/NĐ-CP: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với Cơ sở đào tạo lái xe không bố trí giáo viên dạy thực hành ngồi bên cạnh để bảo trợ tay lái cho học viên thực hành lái xe;

Theo Netlaw, như vậy trong trường hợp này cảnh sát giao thông xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở đào tạo lái xe khi cho học viên sử dụng xe tập lái và giáo viên trợ lái.

Bình luận