Vợ ông Nguyễn Xuân Anh là ai?

Vợ ông Nguyễn Xuân Anh là ai?

Vợ ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Đà Nẵng, là ai đang là câu hỏi được đông đảo người dân quan tâm từ vụ ông có nhiều vi phạm.