Thủ tục làm hộ chiếu mới nhất

Thủ tục cấp hộ chiếu công vụ mới nhất

Thủ tục cấp hộ chiếu công vụ mới nhất

Hộ chiếu công vụ chỉ được cấp cho những trường hợp ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, Đảng hay tổ chức chính trị - xã hội cấp trung ương. Và cấp từ cấp phòng trở lên hoặc kế toán trưởng.

Tìm hiểu Hộ chiếu công vụ, Hộ chiếu ngoại giao

Tìm hiểu Hộ chiếu công vụ, Hộ chiếu ngoại giao

Hộ chiếu công vụ chỉ được cấp cho những trường hợp ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, Đảng hay tổ chức chính trị - xã hội cấp trung ương. Vậy những loại hộ chiếu này có được miễn visa?

Làm hộ chiếu chỉ cần mang chứng minh nhân dân

Làm hộ chiếu chỉ cần mang chứng minh nhân dân

Chỉ cần mang chứng minh nhân dân đi làm Hộ chiếu, mang đến để đối chiếu lại các thông tin đó. Trước khi đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh làm thủ tục, bạn có thể hoàn thành kê khai tại nhà, tại cơ quan hoặc nơi công cộng.