Kết phim Người phán xử: Bi thương

Kết phim Người phán xử: Bi thương

Kết thúc phim Người phán xử, tập cuối phát sóng tối 31/8, với nhiều tính huống bi thương đẫm máu, đầy bất ngờ cho cả ông Trùm Phan Quân, Thế Chột và Lê Thành