Người ngồi sai xe đạp điện có phải đội MBH hay không? Người ngồi sau xe đạp điện phải đội MBH và cài quai đúng quy cách.
di-xe-dap-dien-co-doi-mu-bao-hiem-khong

Người ngồi sai xe đạp điện có phải đội MBH hay không? 

di-xe-dap-dien-co-doi-mu-bao-hiem-khong

 Người ngồi sai xe đạp điện có phải đội MBH hay không?

Người ngồi sai xe đạp điện có phải đội MBH không?

Tại Khoản 2, Điều 31, Luật Giao thông đường bộ quy định người điều khiển, người ngồi trên xe đạp máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách.

Trong đó, theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP (Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt của Chính phủ), xe đạp máy là xe thô sơ hai bánh có lắp động cơ, vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 25 km/h và khi tắt máy thì đạp xe đi được (kể cả xe đạp điện).

Như vậy, theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, cùng với người điều khiển xe, người ngồi trên xe đạp điện cũng phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách. Nếu vi phạm, người điều khiển, người ngồi trên xe đạp điện sẽ bị xử phạt theo quy định của Nghị định 46/2016/NĐ-CP, theo duongbo.vn

Theo điểm d và đ khoản 4, điều 8, Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định:

 Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

d) Người điều khiển, người ngồi trên xe đạp máy không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ;

đ) Chở người ngồi trên xe đạp máy không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.

Quy định cũ ở Nghị định 117/2013/NĐ-CP nêu rõ,  người điều khiển, người ngồi trên xe đạp máy không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ thì bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Vậy mức xử phạt đối với người vi phạm không thay đổi, theo Thukiluat.

Bình luận