Facebook là gì và cách sử dụng Facebook?

Facebook là gì và cách sử dụng Facebook?

Facebook là gì và cách sử dụng facebook? Facebook là một trang mạng xã hội do sinh viên người Mỹ sáng lập cho phép người dùng dễ dàng kết nối và chia sẻ với gia đình, bạn bè trên mạng.