Không nhường đường cho xe xin vượt bị xử lý như thế nào? Việc không nhường đường cho xe xin vượt sẽ bị xử phạt theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP
khong-nhuong-duong-cho-xe-xin-vuot

  Không nhường đường cho xe xin vượt bị xử lý như thế nào?

Không nhường đường cho xe xin vượt bị xử lý như thế nào?

Đối với quy tắc vượt xe, Điều 14, Luật Giao thông đường bộ quy định:

- Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn.

- Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải.

- Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt.

Theo đó, nếu bạn bạn xin vượt xe khi đủ điều kiện an toàn và có báo hiệu xin vượt mà người điều khiển phía trước không nhường đường (giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt) thì chủ phương tiện phía trước đã vi phạm quy tắc giao thông đường bộ và sẽ bị xử phạt theo quy định của Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

Cụ thể  phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm: “Không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn; không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau.” Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người điều khiển, xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi vi phạm: “Không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn; không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau.”

Bình luận