Nhà xe đình công ở bến Mỹ Đình, dân tình khóc thét

Nhà xe đình công ở bến Mỹ Đình, dân tình khóc thét

Nhà xe đình công ở bến Mỹ Đình, dân tình khóc thét. Sự việc được cho là phản đối việc không muốn điều chuyển luồng tuyến sang bến xe Nước Ngầm theo sự điều chuyển luồng tuyến của Hà Nội bắt đầu từ đầu năm 2017.